Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Interiérová zeleň

Ponúkame kompletné spracovanie projektovej dokumentácie a zrealizovanie interiérových výsadieb. PD obsahuje návrh výsadby, osadzovacie plány s výberom vhodného sortimentu rastlín pre dané interiérové podmienky (svetelné podmienky, funkcia, vlhkostné pomery,...), dizajn nádob, technológie výsadby a položkový rozpočet.

 

Dokumentácie pre dotácie a granty

 

Vypracujeme Vám grafické podklady k žiadosti o dotácie a granty v rámci rôznych projektov pre obnovu a skrášlenie obcí a miest. Kvalitne spracovaná dokumentácia (sadovnícko-architektonický návrh, vhodný sortiment, mobiliár, povrchy, osadenie, vizualizácie, rozpočet,...) výrazne zvyšuje šance na schválenie takýchto žiadostí. 

 

Nízkoúdržbová záhrada - xeriscaping

V záhrade bez závlahy používame suchomilné rastliny, ktoré nemajú vysoké nároky na vlahu a živiny. Hlavnými výhodami takýchto výsadieb je celkovo nízka údržba, bez potreby inštalácie automatickej závlahy. Týmto spôsobom šetríme veľké množstvo vody. Široký rastlinný sortiment vhodný do súčasných, teplejších a suchších, klimatických podmienok nevyžaduje hnojenie a častú údržbu.

 

Projektová dokumentácia sadových úprav

 
Kompletne spracovaná projektová dokumentácia obsahuje návrhovú štúdiu, sadovnícko-architektonický návrh, vytyčovacie a osadzovacie plány, technické detaily, 3D vizualizácie, technickú správu, kalkuláciu ceny realizácie.