Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Filozofia

Snažíme sa vytvárať estetické a príjemne prostredie, priblížiť kúsok prírody a vytvoriť záhradu „na mieru“. Veľký dôraz kladieme na harmonické zladenie sadovníckych úprav s charakterom bývania a okolitého prostredia. Zameriavame sa na nízko-údržbové záhrady, vhodné pre súčasné klimatické podmienky, rešpektujúce prirodzené podmienky prostredia s využitím aj domácich druhov. Vytvárame moderné, jednoduché riešenia, pričom sa snažíme používať lokálne materiály a suchomilné rastliny s nízkymi nárokmi na údržbu.

filozofia