Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Návrh

Sadovnícko-architektonický návrh je presný plán záhrady, priestoru, ktorý detailne popisuje usporiadanie všetkých živých i umelých prvkov. Štandardný projekt v sebe zahŕňa koncepčné riešenie priestoru na základe požiadaviek klienta, pôdorysný návrh, vytyčovacie a vysadzovacie plány, výber vhodného sortimentu rastlín, 3D vizualizácie, technické detaily a základnú cenovú kalkuláciu.

navrh