Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Štúdia

Štúdia je východiskový podklad pre samotný návrh. Predstavuje hlavné myšlienky a približuje klientovi ako bude priestor vyzerať. Zároveň sú v nej zhrnuté poznatky získané z analýz, funkčné členenie priestoru a jeho využívanie.

studie