Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Terénny prieskum

Veľmi dôležitou časťou je poznanie riešeného priestoru. Samotnému návrhu preto predchádza zameranie priestoru, inventarizácia prírodných aj umelých prvkov v riešenom území a fotodokumentácia počas stretnutia s klientom.

terenny prieskum