Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Profil

Komplexné riešenie záhrad a verejných priestorov

Hlavnou náplňou našej práce je tvorba súkromných a verejných priestorov, spracovanie sadovnícko-architektonického návrhu a projektovej dokumentácie. Garantujeme Vám odborný prístup, komplexné poznatky v odbore a snahu o inovatívne riešenia a individuálny prístup ku každému projektu. V neposlednom rade zabezpečujeme kompletnú údržbu zelene, rekonštrukciu už zrealizovaných záhrad a riešenie zelene pre interiéry.

DSC 0458