Kliknte pre návrat na domovskú stránku!

Realizácia

Po spracovaní spomenutých poznatkov a podkladov je možné prejsť k realizácii záhrady, priestoru či prvku. Realizácia pozostáva z vytýčenia jednotlivých prvkov (záhonov, chodníkov, drobných stavieb...), úpravy terénu, stavebných prác a umiestnenia prvkov drobnej architektúry, následnej výsadby rastlinného materiálu a iných nemenej podstatných pomocných prác.

realizacia